Blog

systemy-nawadniajace

Odpowiednio zaprogramowany system nawadniania zapewnia prawidłowy rozwój roślin w twoim ogrodzie. Zalety systemu nawadniania to:
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – nawadnianie ogrodu jest wygodne. Dzięki zautomatyzowanemu działaniu, systemy nawadniania zwalniają Cię z obowiązku ręcznego podlewania roślin, dzięki czemu oszczędzasz swój czas. Nie musisz się także przejmować rozwijaniem i zwijaniem węża oraz przestawianiem i regulacją zraszaczy, bowiem odpowiednio zaprogramowany system zrobi wszystko za Ciebie! OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY – automatyczne nawadnianie jest ekonomiczne, ponieważ umożliwia kontrolę ilości zużytej wody, podlewanie w okresach najmniejszego nasłonecznienia ogranicza straty wody w wyniku parowania.
LEPSZA SKUTECZNOŚĆ – automatyczne systemy nawadniania są ekologiczne – ilość wody zużywanej do podlewania jest dobrana tak, by najlepiej nawodnić rośliny w twoim ogrodzie. Wpływa to korzystnie nie tylko na ich rozwój, ale przede wszystkim – wygląd!.

1. Realizacja projektu systemu nawadniania

Każdy z nas może samodzielnie zmierzyć, ile wody potrzebuje. Jak? Opracowaliśmy trzy proste kroki, które Ci to umożliwią!

Narysuj plan ogrodu w skali. Możesz wykorzystać posiadaną mapkę geodezyjną. Zaznacz takie elementy, jak miejsce ujęcia wody, drzewa, rabaty, podjazdy, ścieżki, oczko wodne, elementy małej architektury itp.

Określ zdolność przyłączeniową ujęcia wody, z którego będziesz korzystał. Oblicz natężenie przepływu wody (wydatek wody). Pomoże Ci w tym poniższy wzór:

Zmierz ciśnienie. Poproś o informację od dostawcy wody, np. zakładu wodociągowego. Możesz również zmierzyć ciśnienie samodzielnie, stosując ciśnieniomierz przymocowany do kranu. Pamiętaj, że ciśnienie wskazane na manometrze przy zamkniętym kranie jest ciśnieniem statycznym. Przy odkręconym kranie jest to ciśnienie dynamiczne. Do wykonania projektu nawadniania niezbędne jest podanie ciśnienia dynamicznego. Kiedy nie ma możliwości uzyskania wyniku ciśnienia dynamicznego, ciśnienie statyczne możemy pomnożyć przez wartość 0,75. Warto jednak pamiętać, że będzie to wtedy jedynie wartość umowna.

Posiadając wszystkie powyższe informacje, możesz zwrócić się do nas z prośbą o wykonanie kosztorysu za darmo. W przypadku realizacji systemu nawadniania przez naszą firmę, otrzymasz projekt instalacji nawadniającej GRATIS.

2. Elementy automatycznego systemu nawadniania

Automatyczny system nawadniania jest bardzo prosty w obsłudze mimo, iż składa się z dość pokaźnej liczby elementów. Są to:

Sterownik systemu nawadniania – występują różne sterowniki do nawodnień. Podstawowymi różnicami są ilość obsługiwanych sekcji (elektrozaworów), wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz napięcie sterujące (24V lub 9V);

Instalacja sterująca-rozdzielcza – w skład której wchodzą skrzynki do elektrozaworów, ujęcie wody, elektrozawory, czujniki deszczu oraz przewody elektryczne do podłączenia sterownika z elektrozaworami;

Złączki – do budowy systemu nawadniania wykorzystuje się złącza skręcane oraz “na wcisk”. Posiadają one zróżnicowane średnice. Zalicza się do nich kolanka, złączki proste, trójniki, mufy oraz korki;

System doprowadzający wodę – do jego budowy używa się rur z polietylenu, puszki poboru wody oraz kraników;

Zraszacze – rozróżniamy podstawowe dwa typy. Zraszacze statyczne (głowice deszczujące, korpusy, krótkiego zasięgu) oraz zraszacze rotacyjne (turbinowe, średniego i dalekiego zasięgu). Zraszacze statyczne znajdują zastosowanie na powierzchniach, których promień nie przekracza 5 metrów, a zraszacze rotacyjne na terenie o promieniu od 6 m do 16 m. Zraszacze dalekiego zasięgu mają promień wielkości 30 metrów. NIE NALEŻY używać w jednej sekcji zraszaczy z dyszami statycznymi i zraszaczy turbinowych, ponieważ znacznie różnią się one wypływami wody. Może to doprowadzić do zróżnicowania opadów wody w różnych częściach ogrodu, a więc nierównomiernego nawadniania.

3. Konserwacja

Jeżeli produkty nie posiadają automatycznego odwodnienia należy sprawdzić, czy system jest opróżniony. Opróżnienie systemu z wody najlepiej wykonać sprężonym powietrzem, podłączając sprężarkę na początku układu.

Nasza firma świadczy usługi konserwacyjne i serwisowe systemów nawadniania. PAMIĘTAJ! Zainstalowany przez nas system nawadniający to oszczędność czasu i pieniędzy!

Facebook